پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

آگهی خرید سگ

مقالات حیوانات خانگی ,مقالات حیوانات, مقاله حیوانات,مقاله حیوانات خانگی

|

آموزش دستشویی کردن سگ
آموزش دستشویی کردن سگ - سگ را درمحیطی محدود کرده کف محیط را با روزنا مه و یا مقوا ،مفروش کرده ظرف آب ، غذا، رختخواب ، اسباب بازیهای سگ را دراختیارش قرار می دهیم . بعد از اولین دفع یک تکه ازروزنامه یا مقوا را ار زمین برداشته تا کف محیط مشخص شود اگر سک درجای خالی بدون روزنامه یا مقوا عمل دفع را انجام داد دوباره جایخالی راافرش می کنیم. ودرغیر این صورت روش آموزش تا زمانی که یک تکه مقوا ویا روزنامه باقی بماند ادامه پیدا میکند در این زمان صاحب سگ در هر مکانی که روزنامه قرار دهد سگ فقط همان جا عمل دفع را انجام میدهد
مدت آموزش یک هفته می باشد و دراین یک هفته سگ نباید از محیط آموزش خارج شود.بعد ازفرا گرفتن آموزش شما می تو انید سگ را به روش زیر عادت داده تا دفع مزاج را خارج ازمنزل انجام ده د.ابتدامقواویا روزنامه ای راکه سگ به عنوان مکان دفع پذیرفته آسمت رابا قطره آموزشی ادرارکه در تمام بت شاپ ها موجود است آغشته کرده وآنرا جلوی در قرار داده وبعد از اینکه سگ سه الی چهار بار دراین مکان دفع مزاج را انجام داد مقوا را که بر روی آن قطره آموزشی ادراررا ریخته اید به پشت در انتقال دهید سگ بوکشیده با پنجه به درمی زند وشما متوجه می شوید ودررا بازکرده سگ رابه خارج ازمنزل و یادا خل دستشویی هدایمت می کنید
ادامه مطلب :

تعداد نمایش : 3846

آموزش دستشویی کردن سگ , تربیت سگ , مربی تربیت سگ , اموزش سگ , تربیت سگ گارد , تربیت سگ نگهبان , آموزش مقدماتی سگ , آموزش پیشرفته سگ ,


Fatal error: Call to undefined function html_footer() in /home/petdata/public_html/index.php on line 109