پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

آگهی خرید سگ

مقالات حیوانات خانگی ,مقالات حیوانات, مقاله حیوانات,مقاله حیوانات خانگی

|

غذا دادن به سگ
غذا دادن به سگ - چندین نکته مهم که باید در تغذیه سگها رعایت گردد »» همواره سعی شود که ازیک غذای متعادل وبالانس درتغذیه سگ استفاده گردد بدین معنا که همواره نباید ازیک عنصرغدایی أماده استفاده شود ومی توان با استفاده ازگوشث وغلات ، گئدم ، ذرت ، برنچ، غذای متعادلی را هم تهیه کرد » کنسروهای بازشده رادریخچال ئگهداری کنید تا فاسد نشود .به خاطرداشته با شیدکه غذای باقیماند » در ظرف غذای حیوان را هرچه سریعترپس ازسیرشدن آن را دور به ریزید وظرف مربوطه واشسته وخشک ئمائید. زیرا ظرفهای کثیف محل مناسبی برای تکثیر وتجمع میکر وبهای خطرناک هستند » سگ باید همواره أ ب تمیزوتازه داشته باشد. نوشیدن آب یکی از برئامه های اصلی درغذیه محسوب می شود. ظرف أب باید هرروزبه خوبی شسته وبا أب تازه و تمیز پرشود » آب وغذای پاید حرارت معمولی اتاق را داشته باشند به طوریکه ئه خپلی گرم ونه خپلی سردباشند » در موارد خاصی نظیربالغ شدن ومتوف شدن روند رشدد بیماری، چاقی ، أبستنی وشیردهی نیازهایغذای سگها تغییر می کند ودرواین صورت باید نسبت به تکمیل یا کاهش جیره عغذایی قدام گردد » هیچگاه بیش از حد خود غذا به سگ ندهید و از پرخوری آن جلوگیری نمائید » استفاده ازغذا های سفت نظیراستحوان بطورمنظم توصیه می شود. جویدن این مواد سفت یا لقمه های خشک ازسوئی به تمیز کردن دندان کمک نموده وازوسوی دیگر باعت شکل گیری و سلامت لثه هامی گردد » غذای سگ را ترجیحا باید خودتان به اوبدهید.این امردرواقع یک اصل تربیتی میباشد
ادامه مطلب :

تعداد نمایش : 3311

تربیت سگ , مربی تربیت سگ , تربیت سگ گارد , تربیت سگ نگهبان , اموزش سگ ,


Fatal error: Call to undefined function html_footer() in /home/petdata/public_html/index.php on line 109