پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

آگهی خرید سگ

مقالات حیوانات خانگی ,مقالات حیوانات, مقاله حیوانات,مقاله حیوانات خانگی

عروس هلندی - تا کنون 15 ‏رنگ مختلف از عروس ها شنا سایی شده است که در چندین جهش رنگی موجود می باشند

عروس هلندی | فروش عروس هلندی | خرید عروس هلندی | پرورش عروس هلندی |

عروس هلندی
عروس هلندی - تا کنون 15 ‏رنگ مختلف از عروس ها شنا سایی شده است که در چندین جهش رنگی موجود می باشند که به قرار زیر می باشد. » خاکستری - دارای بدنی خاکستری با زمینه سفید در بال ها. سر زرد رنگ و گونه های نارنجی، پرهای تاج ممکن است خاکستری یا زرد باشند در ماده ها رنگ گونه ها تیره تر می باشد »» Lutino ‏ - بدن زرد رنگ با سری به رنگ زرد که رنگ سر از بدن تیره می باشد. بدن می تواند سفید به نظر آ ید. هر دو جنس گونه های نارنجی روشنیدارند ‏ »»م صدفی - رنگ پرهای بدن برنگ خاکستری روشن با زمینه سفید می باشد.دارای سر زرد و ‏گونه های نارنجی می باشند »»» دارچینی - رنگ پرهای بدن بسیار روشن و اغلب برنگ قهوه ای روشن می باشد. سر زرد رنگ و گونه ها برنگ نارنجی می با شند »»» نقرهای - در حقیقت بسیار شبیه نژاد خاکستری است بجزاین که بدن برنگ سفید می باشد. ماده ها دارای گونه کدر تر هستند ‏ »»» ابلق – 70 درصد ‏زرد یا سفید رنگ بدن و 30 ‏درصد ابلقرنگ بال ها خاکستری نشانه یک عروس هلندی ابلق انمام عیار است. نرها و ماده ها بسیار شبیه به هم می باشند »»» زود کمرنگ- از نظر رنگ بسیار شبیه نژاد صدفی است با اینتفاوت که پرنده صدابی تولید نمی کند »»» صورت سفید- رنگ آمیزی شبیه نژاد خاکستری داشته با این تفاوت که پرهای صورت به جای زردسفید بود ه ‏و گونه ندارد عروس هلندی دارای گونه های بسیار زیادی است که در اثر جهش های ترکیبی مختلف بوجود آمده اند »»» نقرهای - در حقیقت بسیار شبیه نژاد خاکستری است بجزاین که بدن برنگ سفید می باشد. ماده ها دارای گونه کدر تر هستند ‏ »»» ابلق – 70 درصد ‏زرد یا سفید رنگ بدن و 30 ‏درصد ابلقرنگ بال ها خاکستری نشانه یک عروس هلندی ابلق انمام عیار است. نرها و ماده ها بسیار شبیه به هم می باشند »»» زود کمرنگ- از نظر رنگ بسیار شبیه نژاد صدفی است با اینتفاوت که پرنده صدابی تولید نمی کند »»» صورت سفید - رنگ آمیزی شبیه نژاد خاکستری داشته با این تفاوت که پرهای صورت به جای زردسفید بود ه ‏و گونه ندارد عروس هلندی دارای گونه های بسیار زیادی است که در اثر جهش های ترکیبی مختلف بوجود آمده اند
ادامه مطلب :

تعداد نمایش : 3142

انواع عروس هلندی , عروس هلندی , فروش عروس هلندی , خرید وفروش عروس هلندی , فروش قناری , خرید قناری , فروش پرندگان , خرید وفروش پرندگان ,


Fatal error: Call to undefined function html_footer() in /home/petdata/public_html/index.php on line 109