گپت دیتا ,آگهی حیوانات خانگی,فروش سگ د

  مربی تربیت سگ خانم عارف

فروش ایگوانا

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش ایگوانا

فروش ایگوانا - ایگوانا جانداران زیبایی هستند و می توانند حیوانات خانگی بسیار خوبی باشند اما برخی از صاحبان ایگوانا ها ممکن است با دیدن جثه قدرت و حالت تهاجمی یک ایگوانای بالغ شگفت زده شوند دست زدن منظم و همراه با احترام برای دست آموز کردن و دست آموز باقی ماندن ایگوانا با توجه به رشد تدریجی بسیار ضروری است

ایگوانا

,

فروش ایگوانا

,

فروش خزندگان

,

خرید وفروش ایگوانا

,

فروش ایگوانا