باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش لوازم همستر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش لوازم همستر

فروش لوازم وبهداشت همستر برای رعایت و کاهش خطر ابتلا رعایت نکات زیر حائزاهمیت می باشد شستشو دستها پس از تماس با حیوان با تمیز کردن ان دور نکه داشتن همستر از غذا ها و محل درست کردن آنها اموختن نحوه درست گرفتن همستر جهت کاهش خطر گاز گرفتگی ویا خراش دست

بهداشت همستر

,

بهداشت حیوانات

,

لوازم همستر

,

فروش لوازم همستر

,