آگهی خرید سگ

فروش عروس هلندی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش عروس هلندی

فروش عروس هلندی - عروس هلندی پرندهای با نام علمی genus nyphicus بومی استرالیا می باشد و از خانواده طوطی های کاکل سفید و کوچکترین عضو به حساب می اید در زبان انگلیسی این پرنده را cockatiel می نامند عروس هلندی

فروش عروس هلندی

,

عروس هلندی

,

خرید وفروش عروس هلندی

,