باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش گربه ژاپنی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش گربه ژاپنی

Japanese bobtail فروش گربه زاپنی - شرح مختصری درباره در تصاویر ژاپنی و چینی، با قدمتی بیش از هزار سال به چشم می‌خورد گربه دم کوتاه ژاپنی طبیعت دوستانه و اجتماعی داشته و بسیار قوی و پربنیه است. موهای آن به رسیدگی و مراقبت کمی نیاز دارد و اغلب به رنگهای سیاه یکدست، سیاه و قرمز، قرمز و سفید دیده می‌شود

گربه

,

نژاد گربه دم کوتاه ژاپنی Japanese bobtail

,

فروش گربه

,

فروش گربه پرشین کت.

,