آگهی خرید سگ

فروش فنچ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش فنچ

فروش فنچ - سهره یا فنچ واقعی خانواده ای از پرندگانی دانه خوار و حشره خوار با منفاری کوتاه مخروطی و قوی وپروبالی رنگارنگ هستند در خارج از فصل زاد و ولد می کنند و دسته جمعی به سر می برند نر وماده تقریبا هم شکل نیستند روی در ختان بو ته ها یا زمین لانه می سازند فروش فنچ از پرنده فروش

پرنده سهره

,

پرنده فنچ

,

فنچ

,

فروش فنچ

,

خرید وفروش فنچ

,