باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش شاه طوطی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش شاه طوطی

فروش شاه طوطی - شاه طوطی کوچک دم دراز اسکندر که در ایران به شاه طوطی معرف است در قسمت های شرقی افغا نستان - سریلانکا – هند و غرب پاکستان به وفور یافت میشود این پرنده به طور طبیعی در زمین های پست و مناطق جنگلی زندگی می کند نام علمی شاه طوطی psittacula eupatria

شاه طوطی

,

پرنده شاه طوطی

,

فروش شاه طوطی

,

طوطی

,

فروش پرندگان تزئینی

,