شهر حیوانات

فروش مرغ مینا

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش مرغ مینا

فروش مرغ مینا - مرغ مینا بومی هند اندونزی و اسیای جنوبی است و به طور معمول مرغ مینا را به عنوان مرغ مینای هندی می شناسند که دارای ظاهری به رنگ قهوهای با سر مشکی است منقار و اطراف چشم پرنده زرد رنگ است در سطح خارجی بال و دم پرنده پرهای سفید رنگی وجود دارد فروش مرغ مینا را از پرنده فروشی ها تهیه نمائید

مرغ مینا

,

فروش مرغ مینا

,

خرید وفروش مرغ مینا

,