باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش گربه سیامی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش گربه سیامی

فروش گربه سیامی چگونگی پیدایش و اهلی شدن اولین گربه های سیامی هنوز ناشناخته است اما اولین بار توسط یک تاجر و سیاح غربی در قرن 16 در دربار یکی از پادشاهان سیام تایلند کنونی دیده شده است تصور می شود این نژاد باقی مانده گربه های abino در عهد باستان بوده باشند

فروش گربه سیامی

,

گربه سیامی

,

خرید وفروش گربه سیامی

,