باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروشگاه حیوانات خانگی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروشگاه حیوانات خانگی

فروشگاه حیوانات خانگی برای خرید و تهیه حیوانات خانگی می بایستی از واحد و فروشگاه های حیوانات خانگی که دارای اعتبارو سابقه کاری در زمینه حیوانات خانگی دارند حیوانات خود را تهیه نمائید ، فروشگاه حیوانات خانگی می بایستی دارای یک سالن یا واحد جدا و مخصوص برای حیوانات در نظر گرفته شده باشد و حیوانات در باکس و قفسه های جداگانه نسبت به هم نگهداری شوند ، می بایستی حتما باکس ها و قفسه ها دارای برگه شناسایی و ردیابی و لیبل و کد حیوان باشد وجایگاه نیز مشخص باشد و محیط فروشگاه حیوانات خانگی بایستی حتما تمیز و مرتب باشد و بهتر است که زیر نظر کلینیک دامپزشکی مراقبت گردد و مشتری نسبت به خرید تمایل و حق تصمیم گیری داشته باشد و محیط کاملا تمیز و بهداشتی باشد و صاحب فروشگاه می بایستی اطلاعات صحیحی راجع به نیازهاخوی وخلق حیوانات ابرازنماید بهتر است که خریداری حیوانات خانگی از مراکزیا افرادی معتبر صورت گیرد و برگه شناسائی وبهداشتی آن در صورت موجود بودن به خوبی کنترل شود به عبارت دیگر یک فروشنده قابل اطمینان می تواند علاوه بر تهیه یک حیوان مناسب و سالم اطلاعات صحیح و کمکهای مناسبی نیز در اختیار خریدار قرار دهد و پس از انتخاب و قبول حیوانات خانگی می بایستی به کلینیک دامپزشکی مراجعه نسبت به تائید سلامت حیوان اقدام نمود

فروشگاه حیوانات خانگی

,

پت شاپ

,