شهر حیوانات

فروش پرنده

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش پرنده

فروش انواع پرندگان زينتي و شکاري وانواع طوطي سانان سالم و زيبا در کلينيک و پت شاپ فروش انواع پرندگان زينتي و شکاري وانواع طوطي سانان سالم و زيبا در کلينيک و پت شاپ فروش انواع پرندگان زينتي و شکاري و انواع طوطي سانان سالم و زيبا و همينطور تشخيص جنسيت کاسکو توسط ازمايش PCR. و تحت نظارت دامپزشک همچنين هر گونه مشاوره و راهنمايي و ارائه شناسنامه میتوانید وارد بخش آگهی های مذکور شده وجهت سفارش وخریداری اقدام نمائید

فروش پرنده

,