شهر حیوانات

فروش سگ هاسکی نمایشی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش سگ هاسکی نمایشی

اولین نوع نزاد سگ هاسکی سیبرین سگ هاسکی نمایشی می باشد تنها به خاطر ظاهر رنگ زیبا این نوع نزاد سگ هاسکی می باشد ترکیب رنگی مو بسیار زیبا و جذاب این سگ را پر طرف دار کرده است جهت تهیه خرید سگ هاسکی به آگهی فروش سگ هاسکی مراجعه نمائید

فروش سگ هاسکی نمایشی

,