باشگاه پرورش سگ البرز پیام

سگ اشپیز - فروش دالماسین

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

سگ اشپیز - فروش دالماسین

بطور كلي نژادهاي گوناگون اشپيتز نخستين بار توسط وايكينگها از اسكانديناوي به ساير بخشهاي اروپاي شمالي و مركزي برده شدند، منشاء گرفته اند، اشپيتز آلماني يكي از آنها است - فروش سگ دالماسین بدن دالماسین به طرز ویژه ای خالدار ، باوقار ، قوی ، عضلانی ، فعال و از لحاظ رفتاری بدون خجالت و هوشیار است. تحمل بدنی او زیاد است و دارای سرعت قابل توجهی می باشد. دارای طول مناسب و فاقد پوست شل است. بالای جمجمه پهن است و دارای یک شیار کم عمق می باشد. دم در امتداد خط پشت قرار دارد و نباید خیلی پایین قرار گیرد و حات فر خورده ندارد

فروش سگ

,

خرید فروش سگ

,

فروش سگ هاسکی

,

فروش سگ ژرمن

,