باشگاه پرورش سگ البرز پیام

سگ پوينتر- فروش بولداگ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

سگ پوينتر- فروش بولداگ

پوینتِر اولین نژادی است که به منظور شکار از آن استفاده شد. پوینتِزهای امروزی برای شکار با تفنگ کاملا تخصص یافته هستند. اندامهای حرکتی چابک ، قابل انعطاف و عضلانی با تمام هماهنگی های لازم و انرژی فراوان باعث سرعت ، مقاومت و توانایی این حیوان گردیده است.فروش سگ بولداگ بولداگ دارای جثه کوچک اما پهن وعضلانی و سری بزرگ می باشد سر هر چقدر پهن تر باشد امتیاز بیشتری دارد پوست صورت افتاده و آویزان است

فروش سگ

,

خرید فروش سگ

,

فروش سگ هاسکی

,

فروش سگ ژرمن

,