شهر حیوانات

فروش سگ هاسکی کاری

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش سگ هاسکی کاری

این نوع نزاد سگ هاسکی به خاطرهوش زیاد واستعداد فراوانی که دارد همچنین مقاومت بدنی و عضلانی که دارد به وجود آمده ساختار طرح بدن این نوع نژاد هاسکی با سایر نزاد های سگ سیبرین هاسکی متمایز کرده است سگی توانا محافظ و کاری با قابلیت هوش جهت یادگیری می باشد

فروش سگ هاسکی کاری

,