آگهی خرید سگ

فروش سگ هاسکی مسابقه ای

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش سگ هاسکی مسابقه ای

این نوع نزاد سگ هاسکی موی های کوتاه و پاهایی بلند و اندامی لاغر دارند جهت دویدن سریع و سرعت زیاد برای مسابقه مناسب می باشد و حتی برای شکار نیز استفاده میشوند

فروش سگ هاسکی مسابقه ای

,