شهر حیوانات

فروش قناری واتر اسلاگر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری واتر اسلاگر

قناری واتر اسلاگر – نام دیگر این قناری مالینویس و اواز خوان آب است و مالینوس نامی منطقه ای در بلزیک است که این قناری در ان به وجود آمده است این نژاد جزو قناری آواز خوان طبقه بندی می شود از نظر اهمیت در مرحله بعد از رولر قرار گرفته و در بلژیک پرورش داده می شود محبوبیت این نژاد رو به روز در حال افزایش است این نژاد به رنگ زرد روشن وبا لکه های تیره می باشد - فروش قناری واتر اسلاگر

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,