باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش قناری فوسان چینی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری فوسان چینی

قناری فوسان چینی – این نژادد جزو نزاد های آواز خوان به شمار میرود منشاء آن کشور چین است و فوسان نام منطقه ای در کشور کره می باشد این نژاد به رنگ زرد است و لکه های سفیدی بر روی لبه بال و انتهای دم دارد

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,