باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش قناری آواز خوان روسی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری آواز خوان روسی

قناری آواز خوان روسی – این نزاد معرفیت چندانی ندارد و امروزه به تدریج جای خود را در بین سایر نژاد های اواز خوان جهان باز می کند در حدود سیصد سال قبل برخی از پرورش دهندگان قناری روسی در طی این مدت بر روی اصلاح نزاد آن کار کرده و توانستند که نژادی به جهان عرضه نمایند رنگ های متنوعی دارد و رنگ های زرد و سفید آن بسیار مرغوب است - فروش قناری آواز خوان روسی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,