باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش قناری تیم برادوی اسپانیایی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری تیم برادوی اسپانیایی

قناری تیم برادوی اسپانیایی – این نزاد در دهه های چهل و پنجاه قرن بیستم در اسپانیا به وجود آمد و جزو قناری های آواز خوان به شمار می رود ویکی از نژاد های شاخص قناری است که از لحاظ ژنتیکی به نزاد قناری وحشی بسیار نزدیک است طول بدن آن به 13 سانتی متر می رسد و فرم کلی بدن و سراو خیای گرد و زیبا است لفظ تیم برادو نام وسیله ای موسیقی است که شبیه سنج است و به خاطر لحن آواز فلزی پرنده بر ان اطلاق می گردد به رنگ های سبز – زرد – سفید و دارچینی دیده می شود- فروش قناری تیم برادوی اسپانیایی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,