باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش قناری بوردر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری بوردر

قناری بوردر - نام دیگر این نژاد قناری بودر فنسی است بودر در زبان انگلیسی به معنی مرز است به همین علت برخی بدان قناری مرزی و یا فنسی مرزی نیز می گویند علت این نام گذاری بدین جهت است که این نزاد برای اولین بار در سال 1700 در ناحیه مرزی بین شمال انگلستان و اسکاتلند یافته است در روز پنجم جولای 1890 این نژاد رسما قناری بودر فنسی نامیده شد رنگ آن بیشتر زرد و زرد تیره فام است - فروش قناری بوردر

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,