باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش قناری جیبر ایتالیایی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری جیبر ایتالیایی

قناری جیبر ایتالیایی – این نژاد نوعی قناری فری قوز دار با طوطی حدود 14 تا 15 سانتی متر است و از نظر شکل کلی مشابه با نزاد فری جنوب هلند می باشد این پرنده به هنگام ایستادن بر روی چوب شبیه عدد هفت لاتین می ایستد و دم و پشت او در یک امتداد و عمود بر چوب زیر پایش می باشد بر عکس بسیاری از نژادهای قناری بدن این پرنده کاملا از پر پوشیده نیست و پاهای عریان و سری کوچک و رو به جلو دارد پنجه های پای این قناری مانند عقاب بر روی چوب قرار می گیرد و از هم باز می ماند این نژاد در سال 1951 به رسمیت شناخته شد - فروش قناری جیبر ایتالیایی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,