شهر حیوانات

فروش قناری جیبر فری ایتالیایی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری جیبر فری ایتالیایی

قناری جیبر فری ایتالیایی – این نژاد همان نژاد جیبر ایتالیایی است که در اثر عملیات اصلاح نزاد و امیزش با نزاد های فری به وجود آمده است خصوصیات عمومی آن همان خصوصیات عمومی نزاد جیبر است این نزاد دارای قدرت تولید مثل زیادی می باشد ولی والدین خوبی نیستند به همین علت پرورش دهنده ها معمولا برای خوابیدن روی تخم ها و پرورش جوجه ها از قناری های پرستار استفاده می کنند این نزاد در ایران علاقمندان زیادی دارد - فروش قناری جیبر فری ایتالیایی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,