باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش قناری گلوستر کاکلی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری گلوستر کاکلی

قناری گلوستر کاکلی – این نزاد همان نژاد گلوستر است که در اثر آمیزش با نزاد های کاکلی به وجود آمده است گونه کاکلی معمولا در نژاد های نوریچ – لانگشایر گلوستر و ستافورد دیده می شود در قرن های گذشته این نوع قناری محبوبیت بسیار زیادی در بین پرورش دهندگان داشته و به شاه قناری ملقب بوده است این علاقه باعث می شد که پرورش دهندگان قیمت های گزافی برای این پرنده پرداخت کنند ژن کاکل – ژن غالب بوده و چنان چه پدر و مادر کاکلی باشند معمولا وجود دو ژن غالب منجر به مرگ جوجه ها می گردد جثهای پر و تنومند دارد واز دور فربه به نظر می رسد- فروش قناری گلوستر کاکلی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,