باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش قناری هوسوی ژاپنی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری هوسوی ژاپنی

قناری هوسوی ژاپنی - جزو نزاد های کوچک قناری به شمار می رود این نزاد در سال 1936 در ژاپن معرفی شد و در سال 1970 برای اولین بار وارد اروپا شد این نژاد از جفت گیری بین نزاد بوسوی بلژیکی با فنسی اسکاتلندی به وجود امده است تقریبا در رده قناری های نژاد بلژیکی و مونیخی قرار دارد و به طور قائم می ایستند ولی اندازه بدن او کوچک و طولش در حدود 11 تا 12 سانتی متر است فرم کلی بدن بسیار لاغر و کشیده و گردن او دارای خمیدگی جزیی می باشد که حالت نیم هلالی ایجاد می کند -فروش قناری هوسوی ژاپنی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,