گپت دیتا ,آگهی حیوانات خانگی,فروش سگ پلیس,مربی تربیت سگ,فروش جوجه تیغی,آموزش سگ,فروش سگ تربیت شده,تربیت سگ,شماره مربی سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

فروش قناری لانگشایر کاکلی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری لانگشایر کاکلی

قناری لانگشایر کاکلی – این نزاد گونه کاکل دار نژاد لانگشایر است این نژاد اولین بار در ناحیه لانگشایر از نزاد هلندی به وجود آمده است و سپس در طی عملیات اصلاح نزاد و آمیزش با نزاد های کاکلی کاکل دار شده است لانگشایر کااکلی بیشتر از لانگشایر معمولی طرفدار دارد - فروش قناری لانگشایر کاکلی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,

فروش قناری لانگشایر کاکلی