شهر حیوانات

فروش قناری فری پاریسی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری فری پاریسی

قناری فری پاریسی – این نزاد درشت ترین نوع قناری در جهان می باشد که طولش به 19 تا 24 سانتی متر می رسد و در فرانسه به وجود آمده است ولی متاسفانه زمان و چگونگی ظهور این نزاد به درستی مشخص نیست اما به نظر می رسد که از قرن هفدهم در پاریس وجود داشته است پرها به صورت جدای از بدن و به حالت سیخ می باشند و پاها باز و تقریبا مستقیم قرار دارند به علت جفت گیری های مداوم خویشاوندی عوارض نابینایی در یک یا هردو چشم و گاهی حالت آب مروارید وبه ندرت فلجی های مادر زادی در بین آنها دیده میشود - فروش قناری فری پاریسی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,