باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش قناری فری پادوایی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری فری پادوایی

قناری فری پادوایی- این نژاد ایتالیایی بوده و در ناحیه پادوا به وجود آمده و دونوع کاکلی وبدون کاکل دارد به درشتی فری میلان می باشد وطولش حداقل 18 سانتی متر است ولی عمودتر می ایستد تولید جوجه و پرورش این نزاد دشوار است وامتزاج بین نرو ماده کاکل دار باعث رسیدن ژن کشندهای به جوجه ها میشود که آن ها را از بین می برد کاکل ار تقریبا گرد بوده و روی چشم ها م منقار می پوشاند - فروش قناری فری پادوایی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,