شهر حیوانات

فروش قناری فری پادوایی کاکلی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری فری پادوایی کاکلی

قناری فری پادوایی کاکلی – این نزاد در حقیقت هان نژاد فری پادوایی است که بر اثر اصلاح نزاد و آمیزش با نزاد های کاکل دار دارای کاکل شده است از لحاظ جثه و اندازه بدن شبیه فری پادوایی است - فروش قناری فری پادوایی کاکلی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,