آگهی خرید سگ

فروش قناری ستافورد کاکلی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری ستافورد کاکلی

قناری ستافورد کاکلی – طول بدن واریته کاکلی از محل تا انتهای دم پنج اینچ است به صورت یک دایره کامل است که تمامی سر را می پوشاند و بخش جلویی آن به صورت چتری بر روی چتری صورت پرنده می ریزد سایر مشخصان این نزاد شبیه ستافورد معمولی است - فروش قناری ستافورد کاکلی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,