شهر حیوانات

فروش قناری رازا اسپانولا

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری رازا اسپانولا

قناری رازا اسپانولا – منشا آن کشور اسپانیا است و از سال 1948 وجود داشته است ولی در سال 1956 به جامعه بین المللی معرفی شد جثه او کوچک بوده و طولش به 11 سانتی متر می رسد استخوان بندی پنجه پای این نژاد بسیار ظریف و کوچک بوده و به همین جهت برای علامت گذاری آن ها باید از حلقه پای کوچک با قطری در حدود 7/2 میلی متر استفاده کرد - فروش قناری رازا اسپانولا

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,