باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش فناری برنی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش فناری برنی

فناری برنی حدود یک صد سال قبل این نژاد در شهر برن کشور سوِِِِییس از قناری رولر مشتق شده است از لحاظ جثه و شکل ظاهری بسیار شبیه نژاد یورکشایر می باشد ولی تفاوت او در ناحیه گردنش است که به مراتب از نژاد یورکشایر نازک تر است و سرش نیز به گردی او نمی باشد در ضمن نژاد برنی بر خلاف یورکشایر بال هایش را به طور کامل به بدن نمی چسباند- فروش فناری برنی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,