شهر حیوانات

فروش قناری کولمبوس فنسی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری کولمبوس فنسی

قناری کولمبوس فنسی این نژاد برای اولین بار در سال 1924 م این نژاد در ایالات متحده آ مریکا و به وسیله خانمی به نام فینی از اصلاح نژاد قناری بودر به وجود آمد و دو نوع کاکلی و بدون کاکل آن وجود دارد کولومبوس نام شهری در ایالت اوهایو می باشد - فروش قناری کولمبوس فنسی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,