آگهی خرید سگ

فروش قناری فنسی لندنی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری فنسی لندنی

قناری فنسی لندنی این نژاد جزو نژادهای با فرم بدنی خاص است و در شهر لندن به وجود آمده است بیشتر به رنگ زرد سیر دیده می شود انتهای بال ها و انتهای دم به رنگ سیاه است - فروش قناری فنسی لندنی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,