باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش قناری بوسو

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری بوسو

قناری بوسو نام نژاد بلژیکی است و گاهی به نام قناری بوسوی بلژیکی نامیده می شود این نژاد در طی سال های 1855 و 1860 میلادی به ژاپن برده شد و ژاپنی ها با آمیزش این نژاد با فنسی اسکاتلندی توانستند نژاد هوسوی ژاپنی را به وجود آورند - فروش قناری بوسو

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,