شهر حیوانات

فروش قناری ماکیژ ژاپنی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری ماکیژ ژاپنی

قناری ماکیژ ژاپنی – منشاء این نژاد کشور ژاپن است و جزو نژاد های با فرم بدنی خاص می باشد این نزاد به نام قناری فری ژاپنی نیز معرف است این نزاد در گروه های نزاد های فری قرار دارد - فروش قناری ماکیژ ژاپنی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,