شهر حیوانات

فروش قناری ریها ین لندر کاکلی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری ریها ین لندر کاکلی

قناری ریها ین لندر کاکلی - این نزاد در سال 1980 میلادی در ایالات متحده آمریکا به وجود امد و ریها ین لندر نام شهری در ایالت ویسکانسن امریکا است این نژاد در اثر آمیزش بین قناری گلوستر ماده و قناری هوسوی نر به وجود آمد و دو نوع کاکلی و بدون کاکل آن وجود دارد - فروش قناری ریها ین لندر کاکلی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,