شهر حیوانات

فروش قناری پاستیل سرخ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری پاستیل سرخ

قناری پاستیل سرخ – این نزاد جزو نزاد های رنگی است و در دهه 1970 به وجود امد و دارای دو رنگ صورتی و زرد که در وهله اول پرورش دهندگان توجه چندانی به رنگ صورتی نداشتند و بیشتر و بیشتر به فکر تهیه پاستیل زرد بودند اما بعدها رنگ زیبای صورتی توانست جلب توجه نموده و علاقه مندانی پیدا نماید نر و ماده به رنگ صورتی یکدست دیده می شوند و تمیز جنسیت از روی رنگ و یا مشخصات ظاهری امکان پذیر نیست این پرنده صدای دل پذیر و زیبایی دارد - فروش قناری پاستیل سرخ

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,