پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

فروش قناری سرخ موزاییکی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری سرخ موزاییکی

قناری سرخ موزاییکی – این نزاد از امیزش نزاد های سفید با نزاد های قرمز سر به وجود امده است و معمولا در آن رنگ بدن به رنگ سفید با لکه های قرمز سیر پراکنده است که بیشتر این لکه ها بر روی سر دو طرف بال ها و دمگاه می باشد - فروش قناری سرخ موزاییکی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,

فروش قناری سرخ موزاییکی