آگهی خرید سگ

فروش قناری زرد موزاییکی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری زرد موزاییکی

قناری زرد موزاییکی – این نزاد از آمیزش نزاد های سفید با نزاد های زرد سیر به وجود امده است و معمولا در ان رنگ بدن سفید با لکه های زرد پراکنده است که بیشتر این لکه ها بر روی سر دو طرف بال ها و دمگاه می باشد - فروش قناری زرد موزاییکی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,