پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

 مربی تربیت سگ رامین عبازاده

فروش قناری عقیق سیر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری عقیق سیر

قناری عقیق سیر – این نزاد جزو نزاد های رنگی قناری است و به صورت سفید یک دست دیده می شود در این نزاد رنگ سفید صفت مغلوب است و چنانچه با رنگ های دیگر آمیزش داده شود رنگ های مذکور غالب شده و نتایج به رنگ های غالب در می آیند - فروش قناری عقیق سیر

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,

فروش قناری عقیق سیر