پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

فروش قناری زرد ایزبل اطلسی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری زرد ایزبل اطلسی

قناری زرد ایزبل اطلسی – این نزاد جزو نژاد های رنگی ایزابل است و به رنگ زرد سیر با رگه های مشکی است رنگ بال ها و دم روشن تر از باقی اجزای بدن است و به سفیدی و یا زردی و خاکستری می زند - فروش قناری زرد ایزبل اطلسی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,

فروش قناری زرد ایزبل اطلسی