آگهی خرید سگ

فروش قناری زرد ایزبل اطلسی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری زرد ایزبل اطلسی

قناری زرد ایزبل اطلسی – این نزاد جزو نژاد های رنگی ایزابل است و به رنگ زرد سیر با رگه های مشکی است رنگ بال ها و دم روشن تر از باقی اجزای بدن است و به سفیدی و یا زردی و خاکستری می زند - فروش قناری زرد ایزبل اطلسی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,