شهر حیوانات

فروش قناری موزاییک زرد ایرابل

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری موزاییک زرد ایرابل

قناری موزاییک زرد ایرابل – این نژاد جزو نزاد های رنگی قناری است و در مجموعه قناری های ایزابل قرار دارد و لکه های زرد رنگ در سر تا سر بدن از سر گرفته تا دم دیده می شود در کنار رنگ زرد – رنگ خاکستری روشن و قهوهای روشن و سفید نیز دیده می شود رنگ ناحیه دمگاه سفید و زرد است - فروش قناری موزاییک زرد ایرابل

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,