آگهی خرید سگ

فروش قناری تو پاز سفید خاکی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری تو پاز سفید خاکی

قناری تو پاز سفید خاکی – این نزاد جزو نژاد های رنگی است و توپاز نام سنگی گران بها است که به ان زبر جدی هندی می گویند که رنگ آن به روشن میزند این نژاد به رنگ سفید با رگه های تیره می باشد و علت تسمیه قناری به خاکی نیز همین می باشد - فروش قناری تو پاز سفید خاکی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,