آگهی خرید سگ

فروش قناری سرخ تیره

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری سرخ تیره

قناری سرخ تیره – این نژاد جزو نزاد های رنگی قناری است و رنگ سر تا سر بدن به رنگ سرخ تیره است و در لا به لای ان رنگ های قهوه ای سیر دیده می شود رنگ انتهای بال ها و دم به رنگ صورتی روشن و رنگ شکم و دمگاه به رنگ قهوه ای تیره می باشد - فروش قناری سرخ تیره

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,