شهر حیوانات

فروش قناری صورتی عاجی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری صورتی عاجی

قناری صورتی عاجی – این نژاد به رنگ صورتی و گل بهی است رنگ ملایم آن باعث علاقه نهدی طرفداران به آن شده است این نزاد از آمیزش نزاد های قرمز سیر با نزاد های روشن به وجود امده است - فروش قناری صورتی عاجی

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,