باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش قناری نقره ای

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری نقره ای

قناری نقره ایاین نزاد به رنگ نقره ای است رنگ ملایم ان باعث علاقمندی طرفداران به آن شده است این نزاد از آمیزش نزاد های روشن به وجود امده است - فروش قناری نقره ای

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,