آگهی خرید سگ

فروش قناری قرمز سیر شفا ف

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش قناری قرمز سیر شفا ف

قناری قرمز سیر شفا ف – این نزاد جزو نزاد های رنگی است که به رنگ قرمز تند و شفا ف دیده می شود معمولا رنگ انتهای بال ها و دمگاه به رنگ سفید زرد فام است این رنگ علاقمندی زیادی دارد و جزو رنگ های نادر به شمار میرود و تهیه یک جفت ارآن دشوار است - فروش قناری قرمز سیر شفا ف

فروش قناری

,

نژاد قناری

,

پرورش قناری

,

قناری

,

خرید قناری

,